องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเดื่อ
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
camera_alt ภาพกิจกรรม
นโยบายไม่รับของขวัญ [29 มีนาคม 2565]
ประกาศกำหนดเวลาการชำระภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [22 ธันวาคม 2564]
โครงการผู้สูงวัยจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง [1 กันยายน 2564]
ประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว [9 สิงหาคม 2564]
ประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว [9 สิงหาคม 2564]
รณรงค์การคัดแยกขยะและการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน [1 ธันวาคม 2563]
1 1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ)