องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเดื่อ
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
folder เอกสารดาวน์โหลด
insert_drive_file วาระการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 9/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file วาระการประชุม ก.อบต.เดือนมกราคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file วาระการประชุม ก.อบต. เดือนพฤศจิกายน 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file 29/05/2560 วาระการประชุม ก.อบต. เดือนพฤษภาคม 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file วาระการประชุม ก.อบต. เดือนเมษายน 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file วาระการประชุม ก.อบต.อยุธยา เดือนมีนาคม 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file วาระการประชุม ก อบต.อยุธยา เดือนตุลาคม 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file วาระการประชุม ก.อบต.อยุธยา เดือนเมษายน 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 1 ต.บางเดื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการติดตั้งสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์) ม.1-6 ต.บางเดื่อ จำนวน 10 ชุด (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีตกลงราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของ อบต.บางเดื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของ อบต.บางเดื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file กำหนดราคากลางโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 1-5 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file มติ ก.อบต.อยุธยา เดือนธันวาคม 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file มติ ก.อบต.อยุธยา เดือนตุลาคม 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศผลการประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค (ดีเซล) เป็นเครนยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร ชนิด 6 ล้อ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file มติ ก.อบต. อยุธยา เดือนสิงหาคม 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮรดรอลิค (ดีเซล) เป็นเครนยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร ชนิด 6 ล้อ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file มติ ก.อบต.อยุธยา เดือนกุมภาพันธ์ 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file มติ ก.อบต. อยุธยา เดือนมกราคม 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
1 - 20 (ทั้งหมด 52 รายการ) 1 2 3