ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,320 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบรูปและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อกำหนด) สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 4 ตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อไฟล์ : 7lYM2YXFri24019.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : qygA2ELFri24418.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : DkTiXTGFri24024.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : eTdFDKYFri24427.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Nw3sM5sFri24435.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้