ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ขนาด 150 มม. ความลึกบ่อ 150 เมตร พร้อมเชื่อมระบบจ่ายน้ำหอถังเดิม (รายละเอียดตามแบบรูปและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อไฟล์ : WtFjQ5JThu91821.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้